Over ons

PriYas zorg

Over ons Priyas zorg

PriYas zorg is opgezet door een Verpleegkundige en Verzorgende IG die beide op diverse gebieden hun nodige ervaringen hebben opgedaan. Omdat ze vaak tegen verschillende meningen over de kwaliteit van zorg aanliepen binnen hun werkgebieden nemen ze deze ervaringen mee binnen hun eigen organisatie.

PriYas zorg heeft niet voor niks als motto ‘’passie voor zorg’’ wij staan voor kwalitatieve zorg verleend door professionals die ieder zelf ook een passie voor zorg hebben. PriYas zorg streeft naar kleine wijkteams en zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners de zorg te laten verlenen bij u thuis.

Klachtencommissie

PriYas zorg is aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl. Bij klachten horen we dit uiteraard eerst graag van u en zullen we ten alle tijd proberen om samen tot een oplossing hierin te komen.

 

 Privacyverklaring

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en zorg gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg. Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten halen door een derde, zoals een familielid of mantelzorger dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren wij.